Een paar vragen over FH

9 februari 2017

Hart- en vaatgroep

Een verhoogd cholesterol kan erfelijk zijn. Als de cholesterolwaardes erg hoog zijn en/of familieleden hebben jong hart- en vaatziekten, dan kan er sprake zijn van erfelijk hoog cholesterol. Eén vorm van erfelijk hoog cholesterol is Familiaire Hypercholesterolemie (FH). De Hart&Vaatgroep wil u een aantal vragen over dit onderwerp stellen.

Deze vragenlijst is voor mensen die bekend zijn met hoge cholesterolwaardes en hart- of vaatziekten bij henzelf of in hun familie.

De antwoorden op deze vragen worden anoniem verwerkt. Een samenvatting van de resultaten komt na twee weken op www.hartenvaatgroep.nl te staan.

 

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/fh-huisarts

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam