Eigen Risico en verzekeringen

Het ‘complexe’ (uitgebreide) DNA-onderzoek valt onder de basisverzekering en wordt dus volledig vergoed. Houd er wel rekening mee dat dit volledig ten koste gaat van je eigen risico.

Het ‘enkelvoudige’ DNA onderzoek (bij een bekende familie mutatie) wordt in 2020 nog kosteloos uitgevoerd. Het bloedprikken en eventuele cholesterolmeting valt wel onder je zorgverzekering en zal dus ook ten koste gaan van je eigen risico. Dit is over het algemeen maar een klein bedrag.

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een verplicht eigen risico. Dit heeft de overheid bepaald en geldt voor alle verzekeraars. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen, voordat hij een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar. Laat je in alle gevallen goed informeren door je zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de contracten die ze hebben gesloten met de ziekenhuizen en zorgverleners in jouw omgeving.

Lees meer.

Mocht je hier vragen over hebben, dan kunt je altijd contact opnemen met LEEFH (020-6971014) of met je zorgverzekeraar.

weetje-roodLevens- en overlijdensrisicoverzekeringen

Het meedoen aan een erfelijkheidsonderzoek kan consequenties hebben voor het afsluiten van een verzekering. Hierover zijn hele duidelijke afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars als het gaat om de levensverzekeringen en met Zorgverzekeraars Nederland voor de zorgverzekeringen.

Met FH is het mogelijk (onder standaardvoorwaarden en tegen een standaardpremie van de verzekeraar) een verzekering af te sluiten. Maar soms is een hogere premie of zijn aangepaste voorwaarden noodzakelijk. De meeste verzekeraars stellen de premie bij wanneer het cholesterolgehalte door behandeling genormaliseerd is.

Voor meer informatie kunt je terecht op de website van het Verbond van Verzekeraars . Je kunt ook de brochure downloaden.

Stichting LEEFH
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam