Familieonderzoek

Een FH-consulent van LEEFH zal de logistiek van de cascadescreening organiseren voor eerstegraads familieleden van een index FH-patiënt.

Alle personen met een positieve FH uitslag worden telefonisch benaderd. De FH-patiënt krijgt toelichting op de uitslag, informatie over FH, de consequenties voor kinderen en overige familieleden en bespreekt het belang van een afspraak met de huisarts of specialist.

Bekijk hier hoe FH een familie treft en het belang van testen en vroege opsporing.

buisje-bloed-rood Personen met FH informeren bij voorkeur zelf hun familieleden. Dit kan eventueel via deze familiebrief . Familieleden kunnen zelf een testpakket aanvragen. Dit DNA onderzoek is gratis (enkel de prikkosten) voor familieleden, omdat de FH mutatie dan al in de familie bekend is.  Met dit testpakket kan het familielid langs de huisarts om vervolgens bloed af te laten nemen.

Voor het benaderen van familieleden, kan ook een volmacht worden gegeven aan stichting LEEFH. Stichting LEEFH neemt dan contact op met de familieleden en stuurt de familieleden de testpakketten op.

Door de zorgverlener (huisarts of specialist) kan ook direct het familieonderzoek ingezet worden met deze aanvraag om vervolgens te laten prikken bij een priklaboratorium in de buurt. Dit DNA – onderzoek op de reeds bekende FH mutatie in de familie is gratis (enkel prikkosten) voor familieleden.

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam