Familieonderzoek

Een FH-consulent van LEEFH zal de logistiek van de cascadescreening organiseren voor eerstegraads familieleden van een index FH-patiënt.

Alle personen met een positieve FH uitslag worden telefonisch benaderd. De FH-patiënt krijgt toelichting op de uitslag, informatie over FH, de consequenties voor kinderen en overige familieleden en bespreekt het belang van een afspraak met de huisarts of specialist.

Bekijk hier hoe FH een familie treft en het belang van testen en vroege opsporing.

buisje-bloed-roodBelangrijk verschil met de cascadescreening zoals deze voorheen via het bevolkingsonderzoek van de StOEH werd uitgevoerd, is dat familieleden niet actief benaderd worden, maar zelf met een zorgvraag moeten komen. Namelijk met de vraag of ze FH hebben.

Familieleden die zich willen laten onderzoeken krijgen instructies van de FH-consulent of en hoe zij DNA-analyse kunnen laten verrichten. Ze krijgen een testpakket mee of vragen deze bij stichting LEEFH telefonisch of via deze website op. Vervolgens maken ze een afspraak met hun (huis)arts voor de definitieve aanvraag en laten ze bloed afnemen.

De aanvraag en het bloed voor DNA-analyse wordt opgestuurd naar het Amsterdam UMC, afdeling Klinische Genetica.

Stichting LEEFH
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam