Kinderen

Bij kinderen is een hoog cholesterol vaak de aanleiding om op FH te testen. De kans dat het hoge cholesterol wordt veroorzaakt door FH is groot. Immers, het lichaam is nog niet verstoord door slechte leefgewoonten.

Een kind van een ouder met FH heeft 50% kans op FH.

Harteraad maakte een prachtig digitaal boek voor kinderen: FH wat is dat?  Lees (samen met je kinderen) het verhaal van Madelief en Luuk en bekijk de weetjes en doe-dingen: Harteraad-FH wat is dat?

 

kinderen-roodOnderzoek en behandeling

We adviseren om het DNA-onderzoek bij kinderen vanaf 6 jaar aan te vragen. Het is belangrijk om dat al ‘vroeg’ te doen, omdat de ervaring leert dat 12- of 13-jarigen (pubers in het algemeen) niet erg openstaan voor raadgeving over een gezonde levensstijl. Kinderen in die levensfase negeren de verboden en geboden (of zelfs adviezen) van ouders of opvoeders liever. Jongere kinderen blijken wel beïnvloedbaar.

Wanneer er bloed bij kinderen wordt afgenomen voor het DNA onderzoek, vraag ook altijd meteen de cholesterolwaarden te meten, dan is het niet nodig om daar later opnieuw voor geprikt te worden. Ook zonder de cholesterolwaarden al te weten kan het DNA onderzoek worden aangevraagd.

Behandeling met cholesterolverlagende medicijnen is vanaf ongeveer 8 jaar mogelijk. Het besluit om tot behandeling over te gaan, wordt bepaald door de ernst van de aandoening (de hoogte van het cholesterol). Met een verwijzing (van uw huisarts) kunt u contact leggen met een LEEFH centrum in uw omgeving. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met Stichting LEEFH.

 

Voorlichtingsmateriaal

Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep) heeft speciaal voor kinderen bijzonder voorlichtingsmateriaal ontwikkeld: FH Wat is dat? Over hengeltjes en cholesterol.

Het Klokhuis heeft ook een informatieve en leuke uitzending gemaakt.

 

 

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam