Kinderen: onderzoek en behandeling

In Nederland hebben ongeveer 60.000 mensen FH. Gemiddeld heeft 1 op de 300 kinderen FH.

Een hoog LDL cholesterol bij kinderen is vaak de aanleiding om op FH te testen. De kans dat het hoge cholesterol wordt veroorzaakt door FH is groter dan bij volwassenen. Immers, het lichaam is nog niet verstoord door slechte leefgewoonten.

 

 

kinderen-rood

Bij kinderen van één ouder met FH is het advies DNA onderzoek vanaf ongeveer 6-jarige leeftijd aan te vragen. Het is belangrijk om dat al ‘vroeg’ te doen, omdat de ervaring leert dat 12- of 13-jarigen (pubers in het algemeen) niet erg openstaan voor raadgeving over een gezonde levensstijl. Kinderen in die levensfase negeren de verboden en geboden (of zelfs adviezen) van ouders of opvoeders liever. Jongere kinderen blijken wel beïnvloedbaar.

Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep) heeft speciaal voor kinderen bijzonder voorlichtingsmateriaal ontwikkeld : FH Wat is dat? Over hengeltjes en cholesterol

klembord-roodVanaf juni 2013 wordt een richtlijn voor heterozygote FH gehanteerd die gewijzigd is ten opzichte van de vorige. In de nieuwe richtlijn wordt geadviseerd medicamenteuze behandeling te starten vanaf de leeftijd van 8 jaar bij een LDL-C > 4 mmol/L. Vanaf de leeftijd van 10 jaar (en onder 18 jaar) dient reeds gestart te worden met medicamenteuze behandeling bij een LDL-C ≥ 3.5 mmol/L. Deze waarden zijn gebaseerd op de nieuwste richtlijn van de European Atherosclerosis Society en de International FH Foundation.

Overigens is het voorschrijven van medicijnen aan kinderen met FH voorbehouden aan kinderartsen met specialistische kennis op dit gebied. Verwijzing is dan nodig naar een LEEFH centrum in uw omgeving. Mocht u daar niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met Stichting LEEFH.

Voorlichtingsmateriaal

Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep) heeft speciaal voor kinderen bijzonder voorlichtingsmateriaal ontwikkeld: FH Wat is dat? Over hengeltjes en cholesterol.

Het Klokhuis heeft ook een informatieve en leuke uitzending gemaakt.

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam