Privacy

We vinden je privacy enorm belangrijk. Daarom willen we alles in het werk stellen om de gegevens die we bij het onderzoek verzamelen veilig te verwerken en te gebruiken. Met de komst van de aangepast wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt dit alleen maar belangrijker en terecht!

Al onze medewerkers en de FH-consulenten in de regionale LEEFH-centra ondertekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring.

Als je deelneemt aan het FH erfelijkheidsonderzoek dan vragen we je een verklaring (pag. 4 van het aanvraagformulier) in te vullen en te ondertekenen. In deze verklaring geef je o.a. toestemming voor het opslaan van je gegevens in de database van LEEFH. Deze gegevens gebruiken we om je te informeren over het verloop en de uitslag van het DNA onderzoek en voor het onderzoek wat wellicht daarna in jouw familie plaatsvindt. Daarnaast vallen deze persoonlijke gegevens onder onze medische geheimhoudingsplicht en zullen nooit zonder jouw expliciete en schriftelijke toestemming worden doorgegeven aan derden.

Lees de verklaring dus altijd goed door, neem er de tijd voor. Stel vragen aan je (huis) arts als je het niet begrijpt of bel/mail ons (020-6971014 of info@leefh.nl). De komende tijd zullen we op deze website meer achtergrond informatie geven over welke gegevens we opslaan en waarvoor we dit gebruiken. Je mag ons ook bellen of mailen, dan informeren we je persoonlijk. Ook als je je gegevens wilt inzien, veranderen of verwijderen kan je contact met ons opnemen.

 

 

Stichting LEEFH
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam