ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Sinds januari 2016 heeft stichting LEEFH de ANBI status (een algemeen nut beogende instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.


gebouw-rood De Belastingdienst heeft vastgesteld dat wij aan deze voorwaarden voldoen. Veel informatie over onze stichting en werkwijze is op onze website te vinden en ten behoeve van deze ANBI status publiceren we een aantal (extra) documenten en gegevens:

RSIN nummer 853150461
Het actuele beleidsplan Bestuursverslag 2022 
Standaard formulier publicatieplicht ANBI 2022 – LEEFH
Statutaire bestuurssamenstelling (.pdf)
Het beloningsbeleid (.pdf)
De bestuurders

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam