EEN HOOG CHOLESTEROL KAN ERFELIJK ZIJN

Komen er in jouw familie veel hart- en vaatziekten voor als gevolg van een hoog LDL-cholesterol? Dan kan er sprake zijn van Familiaire Hypercholesterolemie (FH).

Help mee FH in de familie op te sporen, door onderstaande videoboodschap te delen.

Mensen met FH hebben vaak vanaf de geboorte een verhoogd cholesterol. Als het cholesterolgehalte in je bloed jarenlang verhoogd is, kun je klachten krijgen. Zonder behandeling loop je risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Ook op jonge leeftijd. Lees verder »

 

DNA-onderzoek wordt gebruikt om de diagnose FH met zekerheid vast te stellen. Het is bovendien nodig voor het familieonderzoek. Van de 70.000 personen in Nederland met een FH-mutatie zijn 40.000 nog niet opgespoord en worden wellicht niet behandeld.

Stichting LEEFH coördineert het DNA-onderzoek en stimuleert en ondersteunt families en (huis)artsen om zo snel als mogelijk de 40.000 personen te vinden. Dat doen we door voorlichting, familieonderzoek en afstemming met artsen in het land.

 

Stichting LEEFH
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam