Behandeling

De meest recente richtlijn is gepubliceerd in april 2018 : Erfelijke dyslipidemie in de 2e en 3e lijn.

In onderstaande 2 artikelen staat nog een actieve rol beschreven van de StOEH (Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie). Al deze taken zijn overgenomen door Stichting LEEFH. De herziene versies van zowel de NHG-standpunt als de richtlijn van het College zijn in ontwikkeling.

Het standpunt van de NHG: Diagnostiek en behandeling van Familiaire Hypercholesterolemie. E.P. Walma en Th.Wiersma.  Huisarts en Wetenschap. April 2006.

De richtlijn van het College voor Zorgverzekeringen (Zorginstituut Nederland): ‘Diagnostiek en behandeling van Familiaire Hypercholesterolemie’. E.P. Walma, F.L.J. Visseren, J.W. Jukema, J.J.P. Kastelein, A.W. Hoes en A.F.H. Stalenhoef. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde . 7 januari 2006.

gebouw-roodBij een gevonden FH-mutatie, kan de patiënt eenmalig worden verwezen naar een FH-expertisecentrum (regionaal LEEFH-centrum) in de buurt voor advies, behandeling  en voorlichting over het familieonderzoek.

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam