Nuttige links & Downloads

Aanvraagformulier DNA-onderzoek versie maart 2018

Een digitaal kinderboek over FH

Een brief waarin je je familieleden op de hoogte kan stellen van jouw FH-diagnose en wat dat voor hen betekent

Overzicht van FH kinderartsen

Diagnoseschema

Het standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootschap over diagnostiek en behandeling van FH: Standpunt NHG

De richtlijn van het College voor Zorgverzekeringen (Zorginstituut Nederland): ‘Diagnostiek en behandeling van Familiaire Hypercholesterolemie

Links naar andere organisaties

Informatie over FH op de Thuisarts: 
https://thuisarts.nl/cholesterol/ik-heb-familiaire-hypercholesterolemie-erfelijk-hoog-cholesterol

Het standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootschap over diagnostiek en behandeling van FH:
https://www.nhg.org/downloads/standpunt-diagnostiek-en-behandeling-van-familiaire-hypercholesterolemie

DNA-laboratorium FH Academisch Medisch Centrum www.jojogenetics.nl

FH bij kinderen www.cholesterolkinderen.nl

Harteraad (voorheen De Hart- & Vaatgroep) – Patiënten netwerk erfelijke hart- en vaatziekten www.harteraad.nl

Nederlandse Hartstichting www.hartstichting.nl

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) www.nhg.org, www.thuisarts.nl

Leven met FH www.levenmetfh.nl

Social media platvorm voor hartpatiënten hart.volgers.org

Spreekuur Thuis www.spreekuurthuis.nl

Erfocentrum Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid, Kinderwens en Medische Biotechnologie www.erfocentrum.nl

Nederlandse Vereniging van Diëtisten www.nvdietist.nl

Stichting Volksgezondheid en Roken www.stivoro.nl

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP, voor aangeboren en erfelijke aandoeningen) www.vsop.nl

Voedingscentrum www.voedingscentrum.nl

Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) www.cbpweb.nl

ZorgWijzer: Sociale Zekerheid Informatie over sociale zekerheid met betrekking tot gezondheid en werk www.zorgwijzer.nl/faq/sociale-zekerheid

Stichting LEEFH
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam