PERSBERICHT: DNA-opsporing erfelijk hoog cholesterol urgent

14 mei 2018

Amsterdam 14 mei 2018 – Directeur Manon Houter en cardioloog dr. Janneke Wittekoek van de stichting LEEFH starten vandaag de campagne BESCHERM JE ERFHGOED om 40.000 mensen met de aandoening Familiaire Hypercholesterolemie (FH), ofwel erfelijk hoog cholesterol,  op te sporen. Medisch directeur Dr Wittekoek geeft aan waarom dit urgent is: “We kunnen nu de FH patiënt gemiddeld 11 gezonde extra levensjaren geven met een behandeling, die bestaat uit leefstijl in combinatie met de juiste medicijnen. Voeding kan het cholesterol met 10% verlagen. Hoe eerder we met de behandeling starten hoe groter de gezondheidswinst en kans op langer leven. Daarnaast tonen berekeningen aan dat we 392 miljoen euro besparen met opsporing van 2.000 FH patiënten extra per jaar. Het gaat om zorgkosten voor bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis ten gevolge van een hartaanval of beroerte. Van de 70.000 mensen met FH  hebben we er 30.000 opgespoord en zoeken we er nog 40.000. Vandaar dat we starten met de campagne: BESCHERM JE ERFHGOED.”

Belangrijkste boodschap van de campagne is: Heb je een hoog cholesterol, komen hart- en vaatziekten op jonge leeftijd voor in je familie, of ken je een familielid met FH, laat je dan informeren en je bloed testen op DNA.

Eén FH patiënt kan niet alleen zichzelf, maar een hele familie beschermen tegen hart- en vaatziekten.

Familiaire hypercholesterolemie is de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekte, die het ‘slechte’ LDL-cholesterolgehalte in het bloed sterk kan verhogen. Met als gevolg dat mensen met FH een vergroot risico lopen op het dichtslibben van de bloedvaten op jonge leeftijd, wat hart- en vaatziekten veroorzaakt. FH is een goed behandelbare aandoening, mits op tijd opgespoord. Ongeveer 70.000 mensen hebben FH, dat is ruwweg 1 op 250 Nederlanders.

De Stichting LEEFH is het landelijk expertisecentrum voor erfelijkheidsonderzoek naar hart- en vaatziekten, en komt samen met patiënten en regionale experts in ziekenhuizen in actie met de campagne BESCHERM JE ERFHGOED.

De nieuwe campagne bestaat uit:

  • Rembrandt-achtige fototentoonstelling van artsen en patiënten met FH en hun verhaal over hoe hart- en vaatziekten hun familie op jonge leeftijd de familie ontwrichtte
  • Magazine BESCHERM JEZELFH voor mensen die een vermoeden hebben van erfelijk hoog cholesterol of bij wie FH in de familie voorkomt, om hen te ondersteunen in verdere opsporing en omgaan met de aandoening
  • FH bijeenkomsten in de regionale LEEFH expertisecentra in het land, met de start op 16 mei a.s. in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en 22 juni in het Radboudumc te Nijmegen
  • Huisartsen, internisten en cardiologen bekend maken met het belang van opsporing via de expertisecentra en mailings
  • Een gesprekskaart voor families om het onderwerp te bespreken en aan te geven hoe belangrijk de opsporing is met de DNA test van het bloed

Bijzondere fotografie en magazine

Een bijzondere expositie van fotografe Inge Kaagman is te zien tijdens de regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Kaagman fotografeerde artsen en patiënten met FH op een Rembrandt- achtige manier. De foto’s  zijn ook te vinden in het magazine BESCHERM JE ERFHGOED, waarin artsen en families uitleg geven over de aandoening, hoe ze ermee omgaan en wat het met hun leven doet. Ook is er een nieuwe gesprekskaart, met uitleg waarom en voor wie vroeg opsporen, testen en behandelen belangrijk is. Meer informatie is te vinden op www.leefh.nl.

Magazine is gratis aan te vragen tot 1 juli 2018.

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam