Stichting LEEFH wint de publieksprijs voor Briljantste Mislukking!

5 december 2018

Gisteren werd de zorg-Award uitgereikt van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dat klinkt als een grap, maar het heeft een serieuze achtergrond. We zijn geneigd om mislukkingen te verzwijgen, we delen natuurlijk liever succesverhalen. Dat is jammer, want van mislukkingen leer je het meest. In de zorg, in de wetenschap, maar ook in je persoonlijk leven. Stichting LEEFH won de publieksprijs voor de meest briljante mislukking in de zorg in 2018! 

Briljante mislukking? 
Wat is een briljante mislukking? Een goed uitgewerkt en weloverdacht plan dat desondanks mislukt door iets dat je van tevoren niet voorzag of kon voorzien. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IVBM) heeft een lijst samengesteld van twintig archetypen, die kunnen helpen bij het identificeren en leren van mislukkingen.

‘De Junk’ bijvoorbeeld: iets mislukt omdat je maar doorging, en niet wilde inzien dat het een hopeloos project was. ‘Afspraak is afspraak!’, ‘Als je maar volhoudt, lukt het wel!’ of ’Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor!’ zijn uitspraken die je bij dit soort projecten vaak hoort.

Of ‘De canyon’: In het leven ontwikkelen we routines en gewoontes die we op den duur zo vanzelfsprekend vinden dat je je niet realiseert dat ze soms niet handig zijn. Praktisch voorbeeld: de aanpak die bij het ene kind werkt, werkt bij een volgend kind misschien juist averechts.

 

Stichting LEEFH is supertrots dat stichting LEEFH de publieksprijs ‘briljante mislukking in de zorg´ heeft gewonnen.
De lessen die met deze mislukking zijn geleerd:

  1. Niet alles is te voorzien. De financiering werd stopgezet, terwijl de noodzaak van het bevolkingsonderzoek vanwege een hogere prevalentie juist groter bleek dan van tevoren gedacht.
  2. Eenzijdige afhankelijkheid van financiering maakt kwetsbaar, zeker als het om ‘preventie’ activiteit- en gaat. Helaas is financiering van preventie nog steeds lastig omdat degene die voor de kosten opdraait niet altijd degene is die de vruchten plukt.
  3. Het is belangrijk om plannen goed te onderbouwen en door te rekenen. Toen aangeklopt werd bij VWS waren de exacte kennis en cijfers waarmee de noodzaak aangetoond kon worden nog niet beschikbaar. Als reactie hierop is er in samenwerking met het consultancy bedrijf Vintura een businesscase opgesteld. Deze businesscase zal de basis vormen bij een nieuwe poging om actieve opsporing van FH patiënten te realiseren.
  4. Bij het opstellen van de businesscase kwam het besef dat er niet alleen aandacht besteed moet worden aan de opsporing. In dezelfde keten behoeven een juiste diagnose en vervolgens behandeling ook voldoende aandacht. Alleen dan kan de investering die gedaan moet worden in het bevolkingsonderzoek zijn beoogde rendement behalen.

Lees verder op de site van de meest Briljante Mislukking. 

tags: ,

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam