Amsterdam UMC onderzoek gepubliceerd in het NEJM

21 oktober 2019

Drastische verlaging hart- en vaatziekten voor 40e levensjaar bij start medische behandeling van FH op kinderleeftijd

  • 20 jaar follow-up studie van statine behandeling vanaf kinderleeftijd
  • Vergelijkbare vaatwanddikte met broers en zussen zonder FH
  • Hart- en vaatziekten drastisch vermindert vergeleken met ouders met FH
  • Bevestiging dat vroege opsporing en vroege start van behandeling de kans op ‘vitaal ouder worden’ sterk vergroot

17 oktober 2019 – Uit een onderzoek van het Amsterdam UMC, deze week gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, blijkt dat het optreden van hart- en vaatziekten voor het veertigste levensjaar drastisch verlaagt als patiënten met FH (Familiare Hypercholesterolemie) een medische behandeling starten vanaf de kindertijd. De patiënten zijn tussen hun 8e en 18e jaar gestart met statines en 20 jaar gevolgd. Slechts één van deze ruim 200 patiënten onderging een dotterbehandeling vanwege angina pectoris klachten, terwijl een kwart van hun ouders al voor het veertigste levensjaar een hartinfarct kreeg. Lees meer>>

Eerder onderzoek – onder andere in dit zelfde cohort – liet zien dat onbehandelde FH patiënten al op de kinderleeftijd functionele en morfologische veranderingen van de vaatwand hebben. Mede op basis hiervan, wordt geadviseerd deze patiënten vanaf acht jaar te behandelen met statines. Of dit daadwerkelijk leidt tot minder hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd, werd wel verondersteld maar was nog nooit aangetoond.
De onderzoekers volgden gedurende twintig jaar ruim tweehonderd kinderen met FH die tussen de acht en achttien jaar begonnen met het innemen van statines. De kinderen werden vergeleken met hun broers en zussen (zonder FH) en met hun ‘aangedane’ ouders (met FH). Omdat statines pas werden geïntroduceerd in 1988 konden deze ouders gemiddeld gezien op z’n vroegst op 32-jarige leeftijd starten met statines, terwijl dit voor hun kinderen al op gemiddeld 14-jarige leeftijd plaatsvond.

Gedurende de follow-up periode traden geen noemenswaardige bijwerkingen op. Na 20 jaar bleek het cholesterol bij de behandelde FH patiënten sterk te zijn verlaagd vanaf baseline, echter nog wel steeds hoger dan bij hun niet aangedane broers en zussen. Een indrukwekkende bevinding was dat de toename in de vaatwanddikte identiek was tussen aangedaan behandelde en niet-aangedane groepen.
Het meest opzienbarend was dat geen van de behandelde kinderen na ruim twintig jaar follow-up overleden was aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Slechts één patiënt, die overigens na twee jaar statinebehandeling was gestopt met het nemen van cholesterolverlagende medicatie, werd op 28 jarige leeftijd gedotterd vanwege angina pectoris. Dit staat in schril contrast met de ouders met familiaire hypercholesterolemie: meer dan 25% van hen ondervond voor het veertigste levensjaar al een manifestatie van hart- en vaatziekten; en zeven procent overleed zelfs aan de gevolgen van hart en vaatziekten!

Op basis van dit onderzoek blijkt lange termijn veiligheid en grote effectiviteit van het behandelen met statines van FH patiënten vanaf kinderleeftijd. Dit onderschrijft het zeer grote belang van vroegtijdig opsporen van mensen met FH – en bij voorkeur al op de kinderleeftijd te beginnen met behandelen – om zo hart- en vaatziekten op latere leeftijd compleet te verbannen. Helaas lopen er nog 5000 families met familiaire hypercholesterolemie rond in Nederland, die nog niet opgespoord zijn…. Het is tijd voor actie!

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam