EFFECT LDL-CHOLESTEROL- EN BLOEDDRUKVERLAGING ONDERZOCHT

28 oktober 2019

Een vroegtijdige start verlaging en milde verlaging van LDL-cholesterol en bloeddruk resulteren in groot effect op klinische hart- en vaatziekten. Dit wijst nieuw onderzoek uit, onlangs gepubliceerd in JAMA (Ference et al. 2019).

Placebo gecontroleerde gerandomiseerde klinische trials (RCT) hebben ons geleerd dat zowel verlaging van het plasma LDL-cholesterol (LDL-C) gehalte als verlaging van de bloeddruk het risico op het optreden van klinische uitingen van hart en vaatziekten (HVZ; MACE) doen dalen. Soortgelijke resultaten werden gevonden in studies waarbij deelnemers niet werden gerandomiseerd naar een therapeutische interventie, maar naar genetische varianten met een klein effect op bloeddruk of LDL-C. In deze zogenaamde Mendelian Randomization studies werd ook duidelijk dat de effecten van bloeddruk en lipiden..

In een recente studie, welke werd gepubliceerd in JAMA (Ference et al. 2019) is onderzocht wat het effect was van levenslange blootstelling aan een combinatie van lagere LDL-C en lagere bloeddruk op hart- en vaatziekten. In deze ‘Mendelian Randomization’ studie waarbij een cohort van 438.952 deelnemers aan de UK Biobank werd onderzocht, werd bij iedere deelnemer een genetische score bepaald op basis van genetische varianten. De deelnemers werden vervolgens verdeeld over twee groepen: 1 groep met een lager dan gemiddelde LDL-C waarde op basis van de genetische score en en 1 met meer dan gemiddeld LDL-C verlagende varianten. Daarna deelden ze deze twee groepen nog eens op dezelfde manier in op basis van hun bloeddrukverlagende varianten, waarbij in totaal vier groepen werden gecreëerd. de gehanteerde methode lijkt daarmee op die van een RCT met twee medicijnen (2×2 factorial design).

de studie toonde aan dat een levenslange blootstelling aan de combinatie van een lager dan gemiddeld LDL-C en lagere systolische bloeddruk een cumulatief en onafhankelijk effect hadden op het levenslange risico op hart- en vaatziekten. Wanneer deze effecten worden gecombineerd was er een additief effect zichtbaar. Als voorbeeld stelden zij dat levenslange blootstelling tot een combinatie van 1 mmol/L lager LDL-C en 10 mmHg lagere bloeddruk, een 80 procent lager levenslang risico op hart- en vaatziekten geeft vergeleken met.… Deze bevindingen suggereren dat zelfs relatief kleine veranderingen in bloeddruk of cholesterol een groot effect kunnen hebben, als er vroeg wordt gestart, de cumulatieve exposure. Er is dus meer reden om op populatie niveau interventies te doen (denk aan zout vermindering).

Bron: Ference, BA; Bhatt, DL; Catapano, AL et al. Association of Genetic Variants Related to Combined Exposure to Lower Low-Density Lipoproteins and Lower Systolic Blood Pressure With Lifetime Risk of Cardiovascular Disease. JAMA (2019). doi:10.1001/jama.2019.14120

 

tags: , , ,

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam