24 september Internationale FH Awareness Dag

24 september 2020

Vroege opsporing Familiaire Hypercholesterolemie loont

Vandaag is de internationale awareness dag voor Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Uit recent wetenschappelijk onderzoek van kindercardioloog dr. Bert Wiegman uit het Amsterdam UMC blijkt dat vroeg testen en behandelen van kinderen een ernstige hart- en vaatziekte voor het 40e levensjaar kan voorkomen. Het familieonderzoek helpt om kinderen en andere familieleden met FH tijdig te laten testen.

logo van de FH Awareness Day en de hashtag #KnowFH

Testpakket aanvragen?

Komt FH in uw familie voor en bent u nog niet getest, dan kunt u hier direct een testpakket aanvragen. Stichting LEEFH helpt bij het familieonderzoek naar FH. Naast telefonisch advies en hulp van verpleegkundig consulenten is er op de website is ook een informatievideo beschikbaar die via e-mail te delen is met familieleden. Heeft u FH en heeft u om diverse redenen uw familie niet kunnen benaderen? Dan kunt u sinds kort stichting LEEFH daarvoor een volmacht geven.

U kunt ook helpen door dit bericht te delen!  (FB/IN/INSTAGRAM)

LEEFH centra

Stichting LEEFH werkt samen met LEEFH centra in het land aan vroege opsporing. Na het stoppen van bevolkingsonderzoek voor FH in 2013 ging het aantal FH opsporingen van rond de 1700 naar ongeveer 350 per jaar. Daarna is door betrokken zorgverleners met enthousiasme een heel actief FH netwerk gevormd met op dit moment 27 LEEFH centra in ziekenhuizen. Dit netwerk werkt op basis van vrijwillige samenwerking en resulteerde in 2019 in een stijging van het aantal opsporingen tot 760.

Familiaire Hypercholesterolemie (FH)

FH is een erfelijke aandoening waardoor het ‘slechte’ LDL cholesterolgehalte in het bloed sterk verhoogd kan zijn. Als gevolg hiervan lopen mensen met FH het risico om op jonge leeftijd een hart- en vaatziekte te krijgen: bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. FH komt voor bij 1 op 240 Nederlanders en is de meest voorkomende erfelijke aandoening. Kans op overdracht via vader en/of moeder is 50%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting LEEFH

tags: ,

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam