In gesprek met Inge Boullart – internist-vasculair geneeskundige in het VieCuri ziekenhuis

20 maart 2023

‘Het is natuurlijk geen leuke boodschap dat iemand FH heeft, maar ik zeg er altijd meteen bij dat het goed te behandelen is’

 

Inge Boullart werkt sinds 2013 als internist-vasculair geneeskundige in het VieCuri ziekenhuis in Venlo en Venray. ‘Het is natuurlijk geen leuke boodschap dat iemand FH heeft, maar ik zeg er altijd meteen bij dat het goed te behandelen is.’

‘Het mooie van het werken met mensen met FH is dat het om een grote groep mensen gaat die weliswaar een erfelijk hoog cholesterol hebben, maar dankzij behandeling en een goede leefstijl gezond blijven,’ begint de internist-vasculair geneeskundige. ‘Door hen te coachen en adviseren, kan ik eraan bijdragen dat zij niet met een hart- of vaatdoening bij mijn collega’s van de cardiologie, neurologie of vaatchirurgie terecht komen. Dat is een heel dankbare taak én een heel leuke.’ De meeste patiënten zwaait de arts na behandeling uit, mensen met FH blijft ze jarenlang zien. Dat schept een bijzondere band. Ook als ze allang naar een andere regio zijn verhuisd.

‘Patiënten kunnen natuurlijk overstappen naar een ander LEEFH-centrum, maar dat hoeft niet. Corona heeft ons online consulten gebracht. Vroeger vonden we dat zoiets niet kon, maar het blijkt een heel laagdrempelige vorm van contact tussen arts en patiënt te zijn. Ik zie dat mensen die verhuizen daar gebruik van maken. Zo af en toe komen ze natuurlijk wel voor onderzoek, maar via de computer kun je ook heel goed bijpraten. Zo hou je een familie bij elkaar in één centrum, ik merk dat mensen dat prettig vinden. Voor mij als arts geldt dat ook, omdat je weet wat er op het gebied van FH speelt bij familieleden.’

 

Risicomanagement

Een deel van Inges werk bestaat uit risicomanagement. Bij mensen met FH doet ze dat heel gericht. ‘Het is natuurlijk geen leuke boodschap dat iemand FH heeft, maar ik zeg er altijd meteen bij dat het goed te behandelen is. Samen met de patiënt zoek ik naar een goede leefstijl en medicatie om het cholesterol op peil te houden. Het is echt een samenwerking van mij als arts met de patiënt.’ Soms is het even zoeken naar de juiste behandeling. ‘Sommige mensen met FH zijn statine-intolerant. Zij komen in aanmerking voor PCSK9-remmers, dat is een enorme winst. Het is een duur medicijn dat mensen normaal gesproken pas krijgen als er reeds sprake is van hart en vaatziekte. Bij FH hoef je niet een hartinfarct af te wachten, patiënten komen eerder in aanmerking voor PCSK9-remmers, zodat de preventie optimaal is.’

 

Ziekenhuislab

Het LEEFH-centrum in het VieCuri ziekenhuis heeft een goede samenwerking met huisartsen in de regio. Als huisartsen zelf bloedonderzoek aanvragen en het ziekenhuislab vindt een hoog LDL of een hoog cholesterol, dan wordt aan de huisarts de waarschuwing ‘Denk aan FH’ meegegeven. ‘We doen dit nu een jaar of zes zo, waardoor er meer mensen met FH worden gevonden en naar ons verwezen. Dat is natuurlijk alleen maar winst. Want weten dat je FH hebt betekent dat je wat kunt dóen.’

 

Bewustwording

Dat het VieCuri een regionaal LEEFH-centrum is, heeft volgens Inge Boullart veel meerwaarde. Niet alleen wat betreft de herkenbaarheid voor patiënten. ‘We nemen de tijd om patiënten te counselen. Dat doe ik als internist-vasculair geneeskundige zelf, we hebben daar momenteel geen verpleegkundig-specialist voor. Ik praat met mensen zowel over gezonde leefstijl, voeding en bewegen als over de medicamenteuze behandeling. Als LEEFH-centrum hebben we veel affiniteit met en kennis over FH. We organiseren ook symposia voor patiënten in de omgeving  en voor zorgprofessionals. Dat vergroot de awareness in de omgeving; De bewustwording dat er goede zorg is voor mensen met FH en dat het belangrijk is om te weten of dit bij jou en in je familie speelt.’

tags: , , , ,

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam