In gesprek met Fazil Alidjan (HagaZiekenhuis)

22 januari 2024

Fazil Alidjan is internist vasculair geneeskundige in het HagaZiekenhuis, locatie Zoetermeer. Hij richtte hier de cardiovasculaire poli op, waar ook mensen met familiaire hypercholesterolemie (FH) terecht kunnen.

“Tijdens mijn opleiding in het Erasmus MC heb ik gezien hoe belangrijk de zorg voor mensen met familiaire hypercholesterolemie is. Zij hadden daar een speciale polikliniek voor,” vertelt Fazil Alidjan. “Toen ik in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer kwam werken, dat tegenwoordig HagaZiekenhuis heet, heb ik hier al snel een poli opgezet waar ook aandacht is voor het erfelijkheidsaspect van hoog cholesterol. Hier worden mensen met (een vermoeden van) familiaire hypercholesterolemie gescreend, begeleid en behandeld.” Bewustwording is een belangrijk onderdeel van de zorg bij FH, aldus de internist vasculair geneeskundige. “Het is een erfelijke aandoening die je niet voelt, maar die er wel is. Het is belangrijk om dat onder ogen te zien. Niet alleen voor de zorg voor jezelf, maar ook voor je familie en je eventuele kinderen. Weten dat je FH hebt, betekent dat je jezelf met een gezonde leefstijl en medicijnen kunt beschermen tegen ernstige hart- en vaatzieken. Samen met de  overige vasculaire specialisten en ons team zullen we de bewustwording en behandeling met betrekking tot FH verder voortzetten en optimaliseren binnen de regio Den Haag en Zoetermeer.”

Risico inschatting

Fazil Alidjan

De meerwaarde van deze poli ‘cardiovasculaire ziekten’ is dat er meteen gericht kan worden behandeld. “Voordat patiënten bij mij als behandelaar komen, is er al deels een vooronderzoek gedaan,” vertelt de internist vasculair geneeskundige. “Als ze bij mij in de spreekkamer komen, heb ik op basis van de uitkomsten al een risico-inschatting gemaakt.”

Fazil praat gepassioneerd over zijn werk en bekent dat zijn hart uitgaat naar ziektes opsporen en voorkomen. “Internisten zijn puzzelaars, ik ook. Wij zoeken uit wat ten grondslag ligt aan een aandoening en hoe we kunnen voorkomen dat mensen er ziek van worden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Als internist ga je op zoek naar de oorzaak en probeer je in combinatie met de juiste behandeling en leefstijladvies te voorkomen dat er hart- en vaatziekten ontstaan. Bij FH heb je daarvoor bij uitstek de mogelijkheid.”

LEEFH centrum

Het HagaZiekenhuis is een LEEFH-centrum, . Volgens Fazil Alidjan heeft dit veel meerwaarde. “LEEFH heeft goede brochures ontwikkeld, die ik aan patiënten meegeef, zodat ze thuis alles nog eens rustig kunnen nalezen. Familieleden kunnen ook informatie krijgen, zodat ze weten waar ze terecht kunnen als ze willen weten of ze FH hebben en DNA-onderzoek willen laten doen. Daarnaast doet LEEFH ongelooflijk goed werk. Mede dankzij hen zijn er nu ongeveer dertig- tot veertigduizend mensen met FH opgespoord, maar er lopen er nog een heleboel rond die niet weten dat ze dit hebben. Daar moeten we samen werk van maken, die verantwoordelijkheid voel ik als arts ook.”

Trainingen aan huisartsen

Dit betekent dat Fazil met zijn patiënten bespreekt of de familie al is geïnformeerd en of daar hulp bij nodig is. Hij kijkt echter ook verder dan de muren van zijn ziekenhuis. Zo geeft hij trainingen over FH aan huisartsen, zodat zij het tijdig herkennen waardoor behandeling snel kan worden gestart of patiënten voor screening doorverwezen kunnen worden. “Ze moeten weten dat een hoog cholesterol erfelijk kan zijn. Als bijvoorbeeld een jonge patiënt een te hoog cholesterol heeft, dan is dat gek. Dan moet er verder onderzoek worden gedaan. Dat is belangrijk, want achter één patiëntzit een hele familie.”

Radijsjes en knoflook

Daarnaast geeft de internist vasculair geneeskundige ook voorlichting aan mensen buiten het ziekenhuis. “Ik ben van Hindoestaanse komaf,” vertelt hij. “Mijn grootvader in Suriname nam elke dag drie teentjes knoflook om gezond te blijven. Hij is 98 geworden, ik weet niet of dat daarmee te maken had,” lacht hij. “Mensen mogen wat mij betreft radijsjes en knoflook eten, maar dat betekent niet per definitie dat je kerngezond bent. Het is van belang om in de Hindoestaans-Surinaamse gemeenschap een algemene gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen. Recent wetenschappelijk onderzoek laat namelijk zien dat dit een kwetsbare groep is met een extreem verhoogd risico op hart- en vaatziekten op vroege leeftijd. Ik heb het initiatief genomen om tijdens het jaarlijkse Milan Summer Festival in Den Haag, waar veel Hindoestanen komen, een gezondheidsplein in te richten. Met onder meer de Hartstichting en LEEFH hebben we festivalgangers de afgelopen jaren gescreend op suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht en geïnformeerd over aandoeningen, behandelingen, medicatie, gezonde leefstijl, voeding en beweging. Natuurlijk brachten we ook FH onder de aandacht. Elke nieuwe patiënt die we met deze voorlichting vinden, is er eentje.”

Naast het Haagse festival kunnen inwoners van Zoetermeer de arts ook tegenkomen in hun stad. “Recent hebben we in een winkelcentrum een kraam neergezet waar we mensen tussen het boodschappen doen door informeerden over het effect van een gezonde leefstijl op je cholesterol. En natuurlijk ben ik er dan altijd alert op wat mensen vertellen over hun familie, of daar een hoog cholesterol voorkomt. Als dat zo is, moedig ik ze aan om naar mijn spreekuur te komen. Én ik geef ze de voorlichtingsfolders van LEEFH mee, in de hoop dat het ze aan het denken zet zodat ze aan de bel trekken als ze zich erin herkennen.”

Goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar. Bijna iedereen heeft ze, maar hoe houd je vol? Voor echte, langdurige veranderingen zijn aanpassingen aan je leefstijl nodig. Hoe je dat doet, komt aan bod tijdens de informatieavond HagaLeefstijl 2024 op maandag 29 januari 2024. Hier hoor je onder andere hoe je werk maakt van een betere gezondheid en meer lichamelijke en mentale weerbaarheid. www.hagaziekenhuis.nl/leefstijl

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam