In gesprek met Mattijs Out, internist-vasculair geneeskundige in het Medisch Spectrum Twente

7 augustus 2023

Dr. Mattijs Out is internist-vasculair geneeskundige in het Medisch Spectrum Twente. Hij vertelt over de behandeling van mensen met FH in zijn ziekenhuis.

In het Medisch Spectrum Twente (MST) is op het gebied van FH een klein en betrokken team actief, dat bestaat uit een kinderarts, cardioloog, een klinisch chemicus en twee vasculair-internisten, van wie Mattijs Out er eentje is. Hij omschrijft zichzelf als een arts die liever geen medicijnen voorschrijft. Dit komt voort uit zijn passie voor leefstijlgeneeskunde. “De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor leefstijl,” vertelt hij. “Het is mooi als het een patiënt lukt om zijn klachten zelf op te lossen door gezonder te leven. FH vormt een apart hoofdstuk in mijn werk, want zij kunnen niet zonder medicijnen. Het LDL-cholesterol dat juist bij FH hoog is, kun je nauwelijks beïnvloeden met leefstijl. Het wordt voor een groot deel bepaald door erfelijke aanleg. Daar wordt iemand mee geboren en die aanleg kunnen we niet veranderen. Dit betekent automatisch dat je aangewezen bent op medicatie als je het LDL-gehalte goed wilt krijgen.”

Wat niet wil zeggen dat leefstijl bij FH geen rol speelt. “Bij mensen die de pech hebben dat ze FH hebben, is gezonde leefstijl nog belangrijker dan voor mensen die deze pech niet hebben. Het is niet de manier om de cholesterolwaarden omlaag te krijgen, maar wel om de vaten gezond te houden. Daarnaast is het extreem belangrijk om niet te roken. Daarmee beïnvloed je niet zozeer je cholesterol, maar wel heel sterk de kans op een hart- of herseninfarct.”

Leefstijlportaal

Patiënten in het MST kunnen gebruik maken van het leefstijlportaal. Hier zit tijdens kantooruren een leefstijldeskundige die advies geeft. “Dit kan een leefstijlcoach zijn of een beweegcoach die ruim de tijd neemt om met mensen in gesprek te gaan en tips te geven. Als iemand meer begeleiding nodig heeft om zijn leefstijl te veranderen of wil stoppen met roken, dan wordt gekeken welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn.”

 

Medicatie

Bij de behandeling van mensen met FH is het soms een uitdaging om het belang van medicatie over te brengen, aldus Mattijs. “Het hangt een beetje af van wie ik tegenover me heb,” legt hij uit. “Als iemand een familielid heeft dat een hartinfarct heeft gehad, dan spreekt het belang meestal voor zich. Als dit niet zo is, dan probeer ik rustig en duidelijk uit te leggen wat FH is en wat de gevolgen zijn. Ik wijs ook altijd op de website www.leefh.nl van LEEFH, waarop heel goed wordt uitgelegd wat behandeling van FH inhoudt. Verder is er wetenschappelijk onderzoek dat aantoont hoe enorm positief het effect van behandeling is. Dit helpt om de boodschap te onderbouwen dat mensen dankzij dat dagelijkse pilletje heel oud kunnen worden, als ze er maar tijdig mee starten. Liefst bij kinderen vanaf acht jaar.”

 

Familie

Familieonderzoek noemt Mattijs als andere uitdaging in zijn werk. “Als we bij iemand hebben ontdekt dat hij FH heeft, dan is het essentieel dat familieleden dit ook weten. Zij hebben vijftig procent kans om FH te hebben. Door DNA-onderzoek kunnen zij daar achter komen. Het is heel fijn dat LEEFH het informeren van de familie en het opsporen van mensen met FH op zich heeft genomen. Eens in de zoveel tijd krijgen we een overzicht van welke mensen er zijn bereikt. Als mensen niet hebben gereageerd op de informatie van LEEFH, dan brengen wij het nog eens bij ze onder de aandacht. Eigenlijk gewoon door te vertellen dat weten dat je FH hebt je leven kan redden. Dat is een heel eenvoudige, maar enorm belangrijke boodschap.”

 

 

tags: , , , , ,

Stichting LEEFH
Postbus 22574
1100 DB Amsterdam